A Cute Cafe

Quán cà phê nhỏ, dễ thương này nằm trong một góc nhỏ cạnh một nhà thờ tại Norwich, UK. 

Mình đặc biệt thích cái mái nhà, trông giống như những ngôi nhà trong truyện cổ tích vậy. 

Published by

Shannon Randol

Sharing life and what's helped me grow through what I've gone through.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s